PRISMA SERV COMPANY S.R.L., cu sediul în Iași, str. Petru Poni, nr. 13, bl. 573A, sc. A, parter, Jud. IAȘI, responsabilă pentru administrarea platformei www.prismaserv.ro şi în conformitate cu Articolul 4, Al.7 din Regulamentul European General de Protecția Datelor, vă informăm prin prezenta Declarație privind protecția datelor, dacă și în ce măsură se vor prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați website-ul / website-urile aflate sub acest domeniu de internet. De asemenea, vă vom informa în legătură cu drepturile dumneavoastră şi vă vom oferi datele persoanelor de contact responsabile. În plus față de domeniul menționat mai sus, aceste indicații se aplică și altor website-uri pe care le găzduim pe Internet, în cazul în care se face referință expresă la prezenta declarație.
Datele cu caracter personal sunt informațiile care indică o referință la dumneavoastră ca persoană privată, de ex. numele, adresa, adresa de e-mail, IP-ul, date cu privire la comportamentul de utilizare.

A. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de informare în baza unor interese legitime, Articolul 6, paragraful 1, litera f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

În cazul utilizării pur informative a website-ului nostru, de ex. dacă nu vă înregistraţi, autentificaţi sau transmiteţi către noi într-un alt fel informaţii suplimentare, noi colectăm şi prelucrăm doar datele personale pe care browser-ul şi furnizorul dumneavoastră de internet le transmit către serverul nostru. Acestea sunt date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa website-ul nostru şi pentru a vă putea garanta stabilitatea şi securitatea.

Concret, acest lucru implică:

 • Datele tehnice (adresele de IP, data şi ora accesării, conținutul cererii de accesare adică site-urile și fișierele pe care le-ați accesat, situația accesului/ cod status HTML, diferența de fus orar față de ora meridianului Greenwich (GMT), cantitatea de date transmisă în cadrul fiecărei sesiuni)
 • Informații despre sistemul de operare/ datele browser-ului (sistem de operare, interfață, browser, limba şi versiunea browser-ului)

Pentru a face accesibile toate funcţiile website-ului şi pentru a îndeplini propriile obligaţii, transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noştri de servicii şi în schimb primim date de la aceştia.

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului înregistrat pe platforma prismaserv.ro / Utilizatorii website-ului

În cazul în care vă înregistraţi pe portalul nostru pentru clienţi prismaserv.ro, sau în care aveţi deja un cont de utilizator şi vizitați website-ul în calitate de Utilizator înregistrat, în plus faţă de informaţiile enumerate la punctul A, colectăm şi procesăm tipurile de date de mai jos în scopurile şi temeiurile legale următoare:

1. Prelucrarea informaţiilor obligatorii furnizate de dumneavoastră pentru utilizarea platformei prismaserv.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

 • Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, cod numeric personal, serie și număr carte identitate, parolă);

2. Prelucrarea necesară a datelor stocate suplimentar în timpul și după încheierea utilizării platformei prismaserv.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera b) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR)

 • Date contract (numar contract, cod abonat, cod de incasare, codul locului consum, serie contor)
 • Date de consum (index consum, volum consum);
 • Informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plata);

3. Prelucrarea informațiilor furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în timpul și după încheierea utilizării platformei prismaserv.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera a) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR)

 • Datele cu caracter personal (numere de telefon, alte adrese de e-mail);

4. Prelucrarea datelor la înregistrarea pe prismaserv.ro pentru informații cu privire la produse şi servicii în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

Obiectivul nostru este să întreţinem şi să evaluăm relaţia cu dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de client şi să vă oferim produse şi servicii relevante şi optimizate. Pentru aceasta, utilizăm:

 • Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, cod numeric personal, serie și număr carte identitate, parola);
 • Date contract (număr contract, cod abonat, cod de încasare, codul locului consum, serie contor)
 • Date de consum (index consum, volum consum);
 • Informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plata);

Din raţiuni de cercetare a pieţei, utilizăm şi informaţii referitoare la:

 • Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, cod numeric personal, serie și număr carte identitate, parola);
 • Date contract (număr contract, cod client, cod de încasare, codul locului consum, serie contor)
 • Date de consum (index consum, volum consum);
 • Informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plată);

Scopul este acela de a cuantifica şi evalua interesul pentru anumite produse sau servicii şi pentru alte grupuri de clienţi. De asemenea utilizăm datele descrise mai sus pentru a avea posibilitatea de a converti produsele şi serviciile în cauză într-o secvenţă derivată analitic şi pentru a vi le pune la dispoziție.

5. Prelucrarea datelor la înregistrarea pe prismaserv.ro in vederea programarii online pentru vizita in Centrele de Relatii cu Clientii în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Date-lor (GDPR)

 • Datele personale (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon);

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea comunicării şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în scopul și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitării drepturilor care decurg din Contract, in scop de ofertare si precontractare ce pot deriva din diferite campanii precum şi în baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 paragraf 1 literele a) şi b) GDPR)

Mai precis, vom utiliza date cu caracter personal pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror alte întrebări pe care ni le veţi adresa.

Pentru îndeplinirea scopurilor sus menționate vă putem solicita documente care conțin informații și date cu caracter personal (extras CF, copie CI, certificat fiscal etc.).

 • Datele personale (nume, prenume, date de contact etc.)
 • Informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a vă putea transmite răspunsul nostru.

7. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

În vederea evitării dublării şi pentru a păstra o singură identificare de utilizator (ID Utilizator) atribuit dumneavoastră pentru utilizarea prismaserv.ro, comparăm la intervale regulate datele dumneavoastră de client cu baza noastră de date despre clienţi.

Pentru a asigura accesul la funcționalitățile website-ului prismaserv.ro şi pentru a ne îndeplini obligaţiile, transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noştri de servicii şi primim în schimb date de la aceştia.

C. Utilizarea Cookie-urilor, Articolul 6, paragraful 1, litera a) din Regulamentul General de Protecţia Datelor:

În plus faţă de datele menţionate anterior, pe computerul dumneavoastră sunt stocate așa numitele „cookie-uri” atunci când vizitați website-ul nostru. Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe hard disk-ul dumneavoastră de către browser-ul pe care îl utilizaţi şi prin intermediul căruia anumite informații se transmit către solicitantul care a instalat cookie-ul (în cazul de faţă, noi). Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite viruşi către computerul dumneavoastră. Funcţia lor este de a face website-ul nostru mai ușor de utilizat şi mai eficient în general.

Veţi fi informat în legătură cu utilizarea cookie-urilor prima dată când vizitați website-ul nostru sau atunci când lipsește un cookie pe aparatul dumneavoastră. Pentru utilizarea în continuare a cookie-urilor, obținem consimțământul dumneavoastră pentru instalarea cookie-ului/-urilor sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în acest context. Atunci când este emisă această notificare inițială a cookie-ului, îndrumăm utilizatorii către prezenta politică de confidenţialitate.

Utilizăm cookie-uri de sesiune şi permanente sau persistente, ale căror scopuri şi moduri de funcționare sunt explicate mai jos:

 1. 1. Cookie-urile de sesiune

Cookie-urile de sesiune sunt stocate temporar, pe perioada de navigare, de către browser-ul web folosit de către utilizator. Aceste cookies permit utilizatorului să navigheze de la o pagină la alta fără să fie nevoit să introducă de fiecare dată anumite informații cum ar fi parola. Deoarece paginile web nu au o memorie specifică, cookie-urile de sesiune se șterg în mod automat în momentul în care browser-ul este închis sau o anumită sesiune a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp.

 1. 2. Cookie-urile permanente sau persistente

Cookie-urile permanente sau persistente care sunt stocate la nivelul calculatorului (fără a accesa documente sau informații de pe terminal) și care rețin anumite preferințe ale utilizatorului pentru un anume site, cum ar fi limba preferată în utilizarea site-ului. În această categorie intră și cookie-urile “third party”, cookie-uri plasate de terți, ce pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât acestuia să i se propună publicitate relevantă în categoria sa de interes. Cookie-urile permanente pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori ai unui site web, o medie a timpului petrecut pe o anumită pagină, performanțele unui site web, etc. Acestea au o durată de viață îndelungată, dar pot fi șterse oricând din terminal prin modificarea setărilor browser-ului folosit.

Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie. De asemenea, puteți seta browser-ul dumneavoastră să blocheze cookies-urile sau să afișeze o notificare înainte ca un cookie să fie stocat pe calculatorul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizualizat.

Website-ul www.prismaserv.ro poate utiliza cookies în următoarele scopuri:

 • cookies de înregistrare;
 • cookies de analiză a vizitatorilor;
 • cookies ale unor terțe părți (third parties)

Cookie-urile de înregistrare sunt generate în momentul în care vă înregistrați pe website-ul www.prismaserv.ro, în aplicația Myline, permițându-ne să știm dacă sunteți înregistrat deja sau sunteți utilizator nou. În cazul în care ați selectat opțiunea “păstrează-mă autentificat”- acest cookie vă permite să intrați în cont fără a vă mai conecta prin elemente de identificare, situație recomandată doar în cazul în care terminalul este folosit de un singur utilizator, dar acest cookie poate fi șters oricând din dispozitiv prin modificarea setărilor browser-ului folosit. În cazul în care opțiunea “păstrează-mă autentificat” nu este selectată – cookie-ul de înregistrare se va șterge automat la închiderea sesiunii/ închiderea browser-ului. (ex. PHPSESSID, SessionID, hl).

Cookie-urile de analiză vizitatori sunt generate în scop statistic pentru a cunoaște volumul vizitatorilor pe site.

Cookies ale unor terțe părți (third parties) sunt cookies plasate de terțe părți, parteneri ai companiei noastre și analizează, de exemplu, câte persoane au parcurs mesajul publicitar, câte persoane au vizionat de mai multe ori același mesaj publicitar, etc. Terții ce generează aceste cookie-uri sunt singurii responsabili de politicile de confidențialitate privind datele stocate, website-ul www.prismaserv.ro neavând vreo responsabilitate privind gestionarea, scrierea sau citirea acestor cookie-uri. (ex. _ga, _gat).

D. Contactarea prin e-mail

Când ne contactați prin e-mail, datele pe care le furnizaţi (adresa dvs. de e-mail, iar dacă este cazul, numele dvs. şi numărul dvs. de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde solicitării. Ştergem datele apărute în acest context după ce stocarea lor nu mai este necesară, sau limităm procesarea lor dacă există obligații legale pentru păstrarea lor.

E. Destinatarii și sursele datelor

 1. 1. Categorii de destinatari de date

În măsura permisă de lege (potrivit descrierii de la punctele A, B), împărtășim informațiile cu caracter personal cu companiile din cadrul grupului nostru și cu furnizorii externi de servicii:

 • Companiile grupului – pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și în scopuri de raportare;
 • Partenerii de vânzări și furnizorii de servicii – pentru o abordare țintită, încheierea și derularea contractului precum şi pentru facturare
 • Furnizorul de servici IT – pentru a ne menține infrastructura IT
 • Autoritățile publice – în cazurile justificate (de ex. agenții de asigurări sociale, autorități fiscale, poliție, autorități de supraveghere)
 1. 2. Sursele de date

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am primit de la dumneavoastră în calitate de utilizator al portalului prismaserv.ro. În măsura în care este necesar pentru a vă furniza serviciile noastre, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am colectat în contextul utilizării de către dumneavoastră a website-urilor noastre.

F. Transmiterea datelor către o țară terță

Transferurile de date către țări din exteriorul Uniunii Europene şi al Spațiului Economic European („țări terțe”) fac parte din managementul, dezvoltarea şi operarea sistemelor IT. Trebuie asigurate următoarele:

Transferul este permis în principiu ca urmare a îndeplinirii unei excepții legale sau a consimțământului pe care l-aţi dat pentru transferul datelor şi sunt îndeplinite cerințele speciale pentru transferul către o țară terță. În special, importatorul de date trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu standardele UE în ce privește clauzele contractuale pentru transferul de date cu caracter personal către entități prelucrătoare de date din țări terțe. O copie a clauzelor contractuale standard asigurate de Comisia UE se regăsește pe Internet la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

G. Durata şi criteriile pentru stabilirea duratei stocării datelor

În cazul unei utilizări pur informative (vezi punctul A.), stocăm datele cu caracter personal menționate mai sus pe toată durata necesară pentru furnizarea serviciului sau utilizării. Datele nu se vor șterge odată ce a fost atins scopul precizat.

În cazul în care există perioade de păstrare a datelor legale sau contractuale (de ex. în cazul unei relații de utilizare sau contractuale), avem obligația de a stoca datele până la expirarea perioadelor respective. După expirarea sau omisiunea obligațiilor corespunzătoare, care apar în cazul obligațiilor legale de păstrare, în special în domeniul dreptului fiscal, ștergem datele corespunzătoare.

Pentru campanii promoționale, stocăm datele dumneavoastră până când ridicați obiecții față de utilizarea lor sau vă retrageți consimțământul. Stocăm celelalte date ale dumneavoastră doar atât timp cât avem nevoie de ele în scopul precizat (de ex. derularea contractului) şi le ștergem după ce scopul respectiv nu mai este valabil.

H. Drepturile dumneavoastră

PRISMA SERV COMPANY S.R.L. este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă nu se precizează altfel. Puteți, în orice moment, solicita informații cu privire la datele stocate despre dumneavoastră după cum puteți solicita corectarea lor în caz de eroare. Mai mult, puteți solicita restrângerea prelucrării, portabilitatea datelor pe care ni le-aţi furnizat într-un format care poate fi citit de computer sau ștergerea datelor dumneavoastră – în măsura în care acestea nu mai sunt necesare. Aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, împotriva utilizării datelor dumneavoastră în baza unor interese publice sau legitime.

Dacă vă prelucrăm datele în baza consimţământului acordat de dumneavoastră, puteţi revoca acest consimţământ în orice moment, cu producere de efecte pe viitor. La primirea instrucţiunilor dumneavoastră, nu vă vom mai prelucra datele în scopul prevăzut în consimțământ. Vă rugăm să vă adresaţi revocarea sau obiecţia către:

PRISMA SERV COMPANY – Iași, str. Petru Poni, nr. 13, bl. 573A, sc. A, parter, Jud. IAȘI

https://www.prismaserv.ro/contact/

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că PRISMA SERV COMPANY v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.