Activități conexe

Activitățile conexe cuprind, după caz:
  • Emiterea avizelor edilitare de orice fel;
  • Modificări ale obiectivelor sistemului, realizate la solicitarea consumatorului sau a unei terțe părți;
  • Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a consumatorilor;
  • Sistarea furnizării gazelor naturale;
  • Verificarea metrologică a dispozitivelor de măsură în cazul reclamaţiilor;
  • Acordare de asistenţă tehnică solicitanţilor din afara zonei de valabilitate a licenţei.