Puteri calorifice

PUTERILE CALORIFICE SUPERIOARE EXPRIMATE ÎN MWH/MC CONF. ORD Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei NR. 62/24.06.2008


Puterile calorifice superioare publicate în data de 19 Apr 2024 valabile pentru ziua anterioară ale PRISMA SERV COMPANY SRL

PCS BALTATI - 0.010823 [MWh/mc]
PCS BOURENI - 0.010633 [MWh/mc]
PCS DUMBRAVA ROSIE - 0.011211 [MWh/mc]
PCS PATRAUTI - 0.010603 [MWh/mc]
PCS RACHITENI - 0.010823 [MWh/mc]
PCS ROZNOV - 0.010804 [MWh/mc]
PCS LUNCASI - 0.010633 [MWh/mc]

Istoricul de puteri calorifice superioare ale Prisma Serv Company și ale celorlalti operatori de sisteme de distribuție pot fi accesate utilizând acest link.

Puterile calorifice superioare aferente fiecărei perioade de facturare a cantităţilor de energie livrate consumatorilor, utilizată la facturare