Autorizații

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei BUCUREȘTI:

• PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
• PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE
• OPERATOR DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A GAZELOR NATURALE