03.03.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

05.10.2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

12.08.2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare la solicitarea obţinerii acordului de mediu

22.11.2021

Preturi si tarife activitati conexe

19.08.2021

Dreptul la informare

19.08.2021

Solutionare dispute precontractuale

19.08.2021

Solutionare dispute contractuale

12.05.2021

Încărcare și transmitere fișe verificare/revizie IUGN

04.03.2021

Informare consumatori

12.11.2020

Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

27.10.2020

Profile de consum

Luna Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Profil […]
26.06.2020

Liberalizarea pietei de gaze naturale – recomandari pentru clientul casnic

10.02.2020

Completeaza Online Formularul pentru a primi Factura in format electronic

În vederea validării alegerii metodei de transmitere a facturii este necesară completarea formularului cu numele pe care este contractul de furnizare, codului de client, codul locului […]
27.12.2018

Instalația de utilizare a gazelor naturale

Instalația dvs. de utilizare începe după postul de reglare și se continuă până la coșul care servește la evacuarea gazelor arse. Proiectarea, execuția și recepția tehnică […]
28.04.2018

Modificari administrative

Pentru orice modificare administrativa (transcriere/inchiriere, etc) trebuie să urmaţi paşii de mai jos: Pasul 1: Completati in intregime CEREREA DE MODIFICARI ADMISTRATIVE şi atașați TOATE DOCUMENTELE DE LA SECTIUNEA 4 din […]
27.04.2018

Proceduri

PROCEDURA ACHIZITIE G.N. Procedura
27.04.2018

Factura explicata

27.04.2018

Modalitati de plata

În vederea achitării contravalorii facturilor dumneavoastră de gaze naturale aveți următoarele modalități de plată: numerar la casieria unității; numerar cu factura la toate punctele de încasare […]
27.04.2018

Puteri calorifice

Puterile calorifice superioare publicate în data de [insert_php] setlocale(LC_TIME, array(‘ro.utf-8’, ‘ro_RO.UTF-8’, ‘ro_RO.utf-8’, ‘ro’, ‘ro_RO’, ‘ro_RO.ISO8859-2’)); $luna = strftime(‘%B’,time()); echo date(“d F Y”);[/insert_php] valabile pentru ziua anterioară […]
27.04.2018

Preturi si tarife Distributie

 Prețurile finale reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție, conf. Ord. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energie […]
27.04.2018

Alte Raportari

27.04.2018

Raportari Distributie

Indicatori de performanță INDICATORI 2022 INDICATORI 2021 INDICATORI 2020 INDICATORI 2019 INDICATORI 2018 INDICATORI 2017 INDICATORI 2016 INDICATORI 2015 INDICATORI 2014 INDICATORI 2013 INDICATORI 2012 INDICATORI […]
27.04.2018

Raportari Furnizare

Indicatori de performanță INDICATORI 2022 Raportul privind solutionarea plangerilor si masurile corective luate pentru clientii finali sem. I 2022 Raportul privind solutionarea plangerilor si masurile corective […]
27.04.2018

Politici

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII Politica în domeniul calitatii SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU Politica de mediu
26.04.2018

Legislatie

REGLEMENTĂRI Ordinul nr. 55/2022 pentru modiicarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare ın ̂ Domeniul Energiei nr. 135/2021 Ordinul 20/2022 Procedura finantare obiective conducte necesare racordarii […]
26.04.2018

Preturi si tarife Furnizare

22.04.2018

Înregistrare Index

Pentru a beneficia de facturarea consumului înregistrat de contor și a evita cantitățile estimate bazate pe consumul tău precedent, trebuie să ne transmiți lunar indexul. Poți […]
22.02.2018

Preturi si tarife Racordare la reteaua de distributie

a) În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, Ordinului A.N.R.E. nr. 9/2022, Ordinului A.N.R.E. nr. […]
19.08.2017

CONDIȚII GENERALE CONTRACTARE

Definiții și abrevieri: – În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificațiile următoare: 1. cod loc de consum – codul unic atribuit de operator fiecărui […]
19.08.2017

Solutionare plangeri clienti finali

04.02.2017

Alegerea sau schimbarea furnizorului

04.02.2017

Facturare

04.02.2017

Contracte de furnizare

ABONAȚI CASNICI Actele necesare pentru încheierea unui contract la abonaţii casnici: copia actului de proprietate; act de identitate. ABONAȚI NONCASNICI Actele necesare pentru încheierea unui contract […]
04.02.2017

Drepturile şi obligațiile consumatorilor de gaze naturale:

04.02.2017

Avize utilitati

OBȚINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT DE LA S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. Solicitarea emiterii avizelor de amplasament, se face în oricare dintre situațiile: realizarea unor lucrări de […]
04.02.2017

Monitorizarea echipamentului de masurare

În cazul în care un abonat are suspiciuni privind corecta funcționare și înregistrare a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale, acesta va face o solicitare scrisă către S.C. […]
04.02.2017

Modernizare

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil, prin sondaj, starea tehnică a conductelor, […]
04.02.2017

Dezafectari

Pentru scoaterea definitivă din funcțiune a unei conducte, se parcurg următoarele etape: evacuarea gazelor naturale din conductă; tăierea capetelor conductei; obturarea cu capace sudate a capetelor. […]
04.02.2017

Modificari instalatii

Modificarea instalației de gaze naturale implică parcurgerea următoarelor etape: abonatul va depune la S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. o Solicitare privind modificarea instalaţiei de utilizare. Descarcati de aici […]
04.02.2017

Lucrari la solicitarea beneficiarului

SISTARE FURNIZARE Sistarea furnizării gazelor naturale la consumatori se va face prin închiderea robineţilor din instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare, în următoarea ordine: se […]
04.02.2017

Lucrari programate

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF) A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE Operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale are obligația ca, în termen de 3 zile […]
04.02.2017

Revizii

Conducte și branșamente Revizia periodică a conductelor şi branşamentelor se realizează la intervale de maxim 10 ani, conform planului anual de revizii aprobat. La revizia periodică […]
04.02.2017

Masuri de eficienta energetica

MĂSURI CARE POT REDUCE COSTURILE CU ÎNCĂLZIREA: Izolaţi îmbinările ferestrelor cu garnituri de etanşare autoadezive sau spume poliuretanice; în cazul ferestrelor cu tâmplărie de lemn şi […]
04.02.2017

Sfaturi pentru posesorii de centrale termice

Deşi centrala pe gaz este una dintre cele mai uşoare metode de a obţine confortul termic în apartament pe o perioadă nedeterminată, acest echipament atât de […]
04.02.2017

Reguli privind utilizarea gazelor naturale

PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR CU PIERDERI DE VIEŢI UMANE ŞI DISTRUGERI MATERIALE, SE VOR RESPECTA CU STRICTEŢE URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI: Înainte de aprinderea focului: Verificarea încaperilor în care […]
04.02.2017

Anunt liberalizarea pietei gazelor

Stimate client, Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că preţurile finale reglementate pentru clienţii noncasnici îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2015, în […]