27.04.2018

Modalitati de plata

În vederea achitării contravalorii facturilor dumneavoastră de gaze naturale aveți următoarele modalități de plată: numerar la casieria unității; numerar cu factura la toate punctele de încasare […]
27.04.2018

Puteri calorifice

Puterile calorifice superioare publicate în data de [insert_php] setlocale(LC_TIME, array(‘ro.utf-8’, ‘ro_RO.UTF-8’, ‘ro_RO.utf-8’, ‘ro’, ‘ro_RO’, ‘ro_RO.ISO8859-2’)); $luna = strftime(‘%B’,time()); echo date(“d F Y”);[/insert_php] valabile pentru ziua anterioară […]
27.04.2018

Raportari Distributie

Indicatori de performanță INDICATORI 2024 INDICATORI 2023 INDICATORI 2022 INDICATORI 2021 INDICATORI 2020 INDICATORI 2019 INDICATORI 2018 INDICATORI 2017 INDICATORI 2016 INDICATORI 2015 INDICATORI 2014 INDICATORI […]
27.04.2018

Raportari Furnizare

Indicatori de performanță INDICATORI 2023 Raportul privind solutionarea plangerilor si masurile corective luate pentru clientii finali sem. I 2023 Raportul privind solutionarea plangerilor si masurile corective […]
27.04.2018

Politici

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII Politica în domeniul calitatii SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU Politica de mediu
04.02.2017

Contracte de furnizare

ABONAȚI CASNICI Actele necesare pentru încheierea unui contract la abonaţii casnici: copia actului de proprietate; act de identitate. ABONAȚI NONCASNICI Actele necesare pentru încheierea unui contract […]
04.02.2017

Avize utilitati

OBȚINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT DE LA S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. Solicitarea emiterii avizelor de amplasament, se face în oricare dintre situațiile: realizarea unor lucrări de […]
04.02.2017

Monitorizarea echipamentului de masurare

În cazul în care un abonat are suspiciuni privind corecta funcționare și înregistrare a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale, acesta va face o solicitare scrisă către S.C. […]
04.02.2017

Modernizare

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil, prin sondaj, starea tehnică a conductelor, […]
04.02.2017

Dezafectari

Pentru scoaterea definitivă din funcțiune a unei conducte, se parcurg următoarele etape: evacuarea gazelor naturale din conductă; tăierea capetelor conductei; obturarea cu capace sudate a capetelor. […]
04.02.2017

Modificari instalatii

Modificarea instalației de gaze naturale implică parcurgerea următoarelor etape: abonatul va depune la S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. o Solicitare privind modificarea instalaţiei de utilizare. Descarcati de aici […]
04.02.2017

Lucrari la solicitarea beneficiarului

SISTARE FURNIZARE Sistarea furnizării gazelor naturale la consumatori se va face prin închiderea robineţilor din instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare, în următoarea ordine: se […]
04.02.2017

Lucrari programate

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF) A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE Operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale are obligația ca, în termen de 3 zile […]
04.02.2017

Revizii

Conducte și branșamente Revizia periodică a conductelor şi branşamentelor se realizează la intervale de maxim 10 ani, conform planului anual de revizii aprobat. La revizia periodică […]
04.02.2017

Masuri de eficienta energetica

MĂSURI CARE POT REDUCE COSTURILE CU ÎNCĂLZIREA: Izolaţi îmbinările ferestrelor cu garnituri de etanşare autoadezive sau spume poliuretanice; în cazul ferestrelor cu tâmplărie de lemn şi […]
04.02.2017

Anunt liberalizarea pietei gazelor

Stimate client, Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că preţurile finale reglementate pentru clienţii noncasnici îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2015, în […]