12.11.2020

Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

19.08.2017

CONDIȚII GENERALE CONTRACTARE

Definiții și abrevieri: – În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificațiile următoare: 1. cod loc de consum – codul unic atribuit de operator fiecărui […]
04.02.2017

Alegerea sau schimbarea furnizorului

04.02.2017

Facturare

04.02.2017

Drepturile şi obligațiile consumatorilor de gaze naturale: