Prețuri și tarife

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat:

22.11.2021

Preturi si tarife activitati conexe

27.04.2018

Preturi si tarife Distributie

Prețurile finale reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție, conf. Ord. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energie 55/29.03.2023: Categoria […]
26.04.2018

Preturi si tarife Furnizare

22.02.2018

Preturi si tarife Racordare la reteaua de distributie

a) În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, Ordinului A.N.R.E. nr. 9/2022, Ordinului A.N.R.E. nr. […]