Prețuri și tarife

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat: