Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale