Servicii

Furnizarea gazelor naturale înglobează activităţi şi operaţiuni legate de:


- Achiziţia gazelor naturale, - Comercializarea acestora către consumatorii finali și relaţiile cu clienţii dezvoltate prin încheierea şi derularea contractelor de furnizare.


Citeste mai multe detalii

Distribuția gazelor naturale


se referă la ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de titularul licenței de distribuție pentru construcția, exploatarea și dezvoltarea capacităților de distribuție și utilizarea acestora.


Citeste mai multe detalii

Serviciile prestate de către PRISMA SERV Company sunt:


- Activităţi de verificare/revizie a instalaţiilor de utilizare aflate în proprietatea abonaţilor, - Puneri în funcţiune, - Schimbări abonat, - Emiterea avizelor de amplasament, - Recepţii tehnice.


Citeste mai multe detalii

Activițile conexe ale PRISMA SERV Company sunt:


- Emiterea avizelor edilitare; - Modificări ale obiectivelor sistemului; - Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare; - Sistarea furnizării gazelor naturale; - Verificarea metrologică; - Acordare de asistenţă tehnică solicitanţilor din afara zonei de valabilitate a licenţei.


Citeste mai multe detalii
parallax background

PRISMA SERV COMPANY este o societate cu capital 100% românesc.


Principalele activități ale companiei sunt

distribuția și furnizarea de gaze naturale în județele Iași, Neamț, Suceava.


Alte obiecte de activitate ale companiei sunt:

proiectarea și execuția instalațiilor și rețelelor termice, sanitare, gaze naturale, electrice, ventilație, alimentări cu apă etc.