Dragă utilizator al site-ului prismaserv.ro,

te rugăm să ai în vedere următoarele informaţii:

1. Copyright

1.1 Navigarea ta pe website-ul prismaserv.ro este supusă unor reguli ce privesc protejarea proprietăţii intelectuale. Astfel, toate prevederile legale cu privire la drepturile de autor sunt aplicabile pe website-ul prismaserv.ro, aflat în proprietatea PRISMA SERV COMPANY S.R.L.

1.2 Conţinutul acestui site însemnând toate documentele, textele, imaginile, graficele, logo-urile, imaginile webcam, fişierele audio-video şi animate, precum şi aranjarea acestora sunt supuse dreptului de autor şi altor legi de protejare a proprietăţii intelectuale.

1.3 Utilizarea, arhivarea şi multiplicarea documentelor, textelor, imaginilor, graficelor, logo-urilor, imaginilor webcam, a fişierelor audio-video şi animate şi modalitatea de aranjare a acestora, în alte scopuri decât cele menţionate pe site, necesită aprobarea prealabilă a PRISMA SERV COMPANY S.R.L.

2. Condiţii generale de utilizare. Legături cu alte site-uri

2.1 Echipa din spatele prismaserv.ro depune toate eforturile pentru ca informaţiile de pe website să fie corecte, clare, actuale şi complete, însă nu garantează că paginile site-ului nu conţin erori. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nicio formă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate pe site.

2.2 PRISMA SERV COMPANY S.R.L. poate să opereze fără preaviz modificări sau adăugiri la informaţiile şi datele cuprinse pe site-ul prismaserv.ro.

2.3 PRISMA SERV COMPANY S.R.L. nu oferă nicio garanţie şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există link-uri. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. nu răspunde de conţinutul acestor site-uri care pot fi accesate prin link.

2.4 PRISMA SERV COMPANY S.R.L. nu garantează securitatea traficului pe internet şi, în acest context, nici confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către PRISMA SERV COMPANY S.R.L., utilizând internetul.

2.5 PRISMA SERV COMPANY S.R.L. şi afiliaţii lor, nu sunt responsabili pentru nicio acţiune pe care utilizatorul site-ului o întreprinde şi care are un rezultat negativ sau îi produce vreo pierdere de orice fel sau care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole.

2.6 Prin încărcarea unei imagini sau video garantezi că ai citit și ești de acord cu următorii Termeni și condiții, că ai încărcat doar imagini relevante și adecvate și că ești de acord ca PRISMA SERV COMPANY să utilizeze aceste imagini în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților săi.  Odată scopul atins, imaginile pot fi șterse din contul tău.

2.7 Prin încărcarea unei imagini garantezi că ești deținătorul legal al dreptului de autor al acelor imagini. Prin încărcarea unei imagini garantezi că o astfel de utilizare a imaginii de către PRISMA SERV COMPANY nu încalcă drepturile oricărei alte părți; în cazul în care în imagini sunt surprinse și persoane care sunt identificate în mod clar garantezi că au consimțit la aceasta sau că ai drepturi depline de a utiliza imaginea în acest mod și îți asumi întreaga responsabilitate pentru o astfel de utilizare.

2.8 PRISMA SERV COMPANY garantează că nu va efectua  lucrări derivate din imaginile tale și nici nu le va utiliza în alte scopuri decât cele declarate.

2.9 PRISMA SERV COMPANY își rezervă dreptul de a modifica aceste termene și condiții în orice moment, din orice motiv, fără o notificare prealabilă. Ești responsabil să te menții informat cu privire la orice astfel de modificări care ar putea să te afecteze.

3. Legislaţia aplicabilă şi instanţele competente

3.1 Orice încercare, de orice natură, de modificare a informaţiilor, documentelor, imaginilor afişate pe site-ul prismaserv.ro, cu excepţia celor făcute de PRISMA SERV COMPANY, realizarea de link-uri către site-ul prismaserv.ro fără acordul în prealabil din partea PRISMA SERV COMPANY, sau prejudicierea în orice mod a PRISMA SERV COMPANY prin utilizarea cu rea-credinţă a site-ului prismaserv.ro dă dreptul PRISMA SERV COMPANY să se adreseze instanţelor de judecată competente, legislaţia din România fiind aplicabilă.

Pentru a afla despre Politica PRISMA SERV COMPANY privind prelucrarea datelor în acord cu Regulamentul european privind protecţia datelor cu caracter personal,  accesează secţiunea Protecţia datelor de pe site-ul nostru.

Pentru a afla despre Politica de cookies a PRISMA SERV COMPANY, accesează secţiunea dedicată cookies de pe site-ul nostru.